Denetim ve Gözetim Hizmeti

İthalat ve İhracat Ürünlerine ait akreditasyon kapsamları ile müşterilerimize Güvence (Denetim, Sistem Belgelendirme), Test, Gözetim, ve Ürün Belgelendirme hizmetleri veriyoruz

Hizmetimizin Kapsamı

GÖZETİM VE BELGELENDİRME

Bir işletme için tutarlı bir dış ticaretin temel yapıtaşlarından biri GMP standart ve Prosedürlerine uygun mal ve hizmetin sunulmasıdır.

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içeren bir standarttır. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir. Bu bağlamda müşterilerimize ürünlerinin GMP Standart ve Prosedürlerine uygun Belgelendirme çalışmaları hizmeti veriyoruz.